Моделът CMYK се базира на свойството на печатарските мастила, отпечатани върху хартия, да поглъщат светлина. Когато бяла светлина пада върху полупрозрачните мастила, част от спектъра се поглъща, а останалата част се отразява към очите ви.

На теория чистите мастила с цветове циан, магента и жълт би трябвало да произведат черен цвят, ако се припокрият. Поради това тези цветове се наричат субтрактивни. Тъй като обаче всички печатарски мастила съдържат примеси, тези три мастила в действителност произвеждат мътнокафяв цвят и трябва да се комбинират с черно (black “K”), за да произведат чист черен цвят. (Буквата „К“ се ползва, за да се избегне объркването на Blue и Black.)

Печатането на изображения върху хартия с ползването на тези четири основни цвята печатарски мастила се нарича четирицветен печат.

Recommended Posts
Връзка с нас

Може да ни изпратиш E-mail и ние ще ти отговорим

Не се чете? Обнови