Как се монтира фолио на стъкло?

Начините за апликиране на ПВЦ фолио са два: 1. Сухо. 2. Мокро. И за двата начина апликирането започва с почистване на повърхността, върху която ще се положи фолиото с подходящи препарати – [...]