Как да успеем да спазим бюджета?

Всеки печатен проект изисква от вас да балансирате цената, времето за изпълнение и качеството. Когато подготвяте бюджета, преценете фиксираните и променливите разходи. Фиксираните разходи не [...]