Holiday Heros

Дот Колор – в подкрепа на българските семейства в нужда за Коледа! Декември 2016г. Дот Колор получи страхотната възможност да зарадва нуждаещите се български семейства за Коледа. Наред с [...]