Какво е CMYK – четирицветен печат

Моделът CMYK се базира на свойството на печатарските мастила, отпечатани върху хартия, да поглъщат светлина. Когато бяла светлина пада върху полупрозрачните мастила, част от спектъра се поглъща, [...]